414 HDTV-Kanaler inom EU

Enligt den av Europeiska Kommissionens upprättade databasen Mavise fanns det vid 2010 års utgång 414 HDTV-kanaler inom EU. Det är en ökning från 274 kanaler som rådde vid utgången av 2009.

Informationen i databasen visar också att det i slutet av 2010 fanns med än 9.800 tv-kanaler etablerade i Europa, varav 7.600 inom EU. 56 procent av de europeiska hushållen hade digital-tv och 71,5 procent av hushållen inom EU.

Sport fortsätter vara den viktigaste genren i HDTV följt av film.

Fördelningen av HDTV-kanaler har också sett en förändring i snabb utveckling under 2010. Vi slutet av året erbjöd två tredjedelar av IPTV-tjänsterna HD-kanaler. HD-kanaler i marknätet finns i 13 länder. Dessutom sker utvecklingen snabbt inom kabelnäten där operatörernas erbjudanden inkluderar mellan 8 och 23 HD-kanaler.

Länder där satellitpaket erbjuder fler än 20 HD-kanaler är Frankrike, Italien, Holland, Polen, Spanien och Storbritannien.