Allt fler tittar på mobil-TV

MMS kommande undersökning, Rörliga Bilder 2010:2 visar att allt fler tittar på mobil-TV. Andelen som har tittat på mobil-TV under den senaste veckan har ökat i alla målgrupper under det senaste året, i vissa målgrupper har det så mycket som fyrdubblats.

–  Vi såg i höstens mätning att mobil-TV var på väg upp men under våren har det exploderat. Vi ser även en kraftig ökning när det gäller innehav av mobiltelefoner med 3G och så kallade smartphones vilket öppnar upp för mobil-TV på ett annat sätt än tidigare, säger Danielle Ohlsson, projektledare på MMS, i pressmeddelandet.

Mobil-TV är dock än så länge något av ett storstadsfenomen då veckoräckvidden i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) är dubbelt så stor som i övriga landet. Även andelen som har tittat på mobil-TV vid något tillfälle är större i storstäderna.

– Många väljer att titta på mobil-TV när de vill fördriva tid vilket är ypperligt när man befinner sig i kollektivtrafiken. Varför inte titta på morgonnyheterna istället för att läsa dem, säger Danielle Ohlsson.

MMS Rapport Rörliga bilder 2010:2 bygger på en webbenkät med cirka 3000 respondenter i GFK Sveriges webbpanel med en fältperiod i maj 2010. MMS undersöker sedan 2007 svenskars totala konsumtion av rörliga bilder.