Ansöka tillstånd för marksänd TV

Nu går det att söka nya tillstånd för att sända tv i marknätet. Nytt för den här tillståndsomgången är möjligheten att få tillstånd för hd-tv. Tillstånden söks hos Radio- och TV-verket senast den 26 april. Målet är att de nya tillstånden ska kunna ges i slutet av juni. Tillstånden kommer att gälla till och med den 31 mars 2014.

Det går att söka tillstånd för nationella, regionala och lokala sändningar. Ansökningarna kan gälla antingen hd-tv (högupplöst tv) eller sd-tv (standardupplöst tv).

Radio- och TV-verket har tagit fram en strategi för tillståndsgivningen för marksänd tv. Den kommer att ligga till grund för tillståndgivningen i vår och för kommande tillståndsgivningar.

”I strategin presenterar vi flera ställningstaganden i tekniska frågor. Vi anser bland annat att frekvensutrymmet för tv ska användas så effektivt som möjligt och att det därför är nödvändigt att stegvis gå över till nya, effektivare utsändnings- och komprimeringstekniker i marknätet. På så sätt kan marknätet erbjuda konsumenterna ett bredare utbud av tv-tjänster som exempelvis hd-tv”, skriver verket i ett pressmeddelande.