Återkallade tillstånd för Viasat Sport HD och Viasat Fotboll

Myndigheten för radio och tv har den 19 maj 2011 återkallat tillstånden att sända Viasat Sport HD respektive Viasat Fotboll.

Radio- och TV-verket beslutade den 17 juni 2010 om tillstånd att sända tv-program i marknätet. Viasat Broadcasting UK Limited fick då tillstånd att sända programtjänsterna Viasat Sport HD och Viasat Fotboll. Ett av villkoren i tillstånden var att sändningarna skulle inledas senast den 1 januari 2011. Eftersom Viasat Broadcasting UK Limited inte har börjat sända Viasat Sport HD och Viasat Fotboll har tillstånden återkallats.