Avgifterna för den kommersiella radion sänks

I medieområdets budget för 2012 föreslås att den kommersiella radions avgifter ska sänkas.

Regeringen föreslår att avgifterna för dem som sänder analog kommersiell radio ska sänkas. Det gäller för dem som fick sina tillstånd före den 1 juli 2001. Sänkningen är 12 miljoner kronor från och med 2012 och ska fördelas proportionellt i förhållande till tillståndshavarnas andel av de totala avgifterna.