Barnprogram i SVTB fällt

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i barnprogrammet Buskul. Sveriges Television har inte tagit hänsyn till den särskilda genomslagskraften i tv.

Barnprogrammet Buskul i SVTB visade olika bus barn kan göra i sin hemmiljö. I inslaget gömde sig två barn i soptunnor för att skrämma den som tömde soporna. Granskningsnämnden bedömde beteendet som klart farligt och ansåg att det fanns en risk att barn tar efter. Särskilt mot bakgrund av att programmets grundidé är att inspirera barn till att göra olika bus.

Otillbörligt gynnande av kommersiella intressen

Nämnden fällde ett inslag om en bok i Gomorron Sverige i SVT. Under intervjun med författaren, som arbetar som programledare i SVT, låg boken på ett bord och omslaget visades på en skärm i bakgrunden. Exponeringen av boken och det förhållandet att den var skriven av en företrädare för SVT, innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Nämnden kommer att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT ska betala en särskild avgift på
50 000 kronor.

Kabel-tv-sändningar i Sundskanalen fälldes för att de innebar ett otillbörligt kommersiellt gynnande. Även sändningar i Tore TV i Bålsta Kabel TV stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande och dessutom mot bestämmelserna om annonsmarkering och högsta tillåtna annonsmängd.