Boxer – Arbete på sändarstationen Junsele

Under torsdagen den 15 september genomförs en omläggning på sändarstationen Junsele

I samband med arbetet förekommer kortare avbrott i tv-utsändningen under dagtid, 10-17.

Vad behöver tittare och fastighetsägare göra?

Efter att arbetet har genomförts på sändarstationen kommer innehållet på den primära tjänsten att försvinna, medan innehållet ligger kvar i de fall där sekundärtjänsten har oförändrad SID. Det betyder att tittare i dessa områden behöver göra en ominstallation/kanalsökning av digital-tv-mottagaren.

Ominstallationen/kanalsökningen kan för vissa mottagare också behövas för att kanalinformationen ska bli rätt. Åtgärden gäller även för kabelnät som tar sin signal från det digitala marknätet.