Com Hem bygger ny huvudcentral

Som en följd av stadsomvandligen i Kiruna bygger Com Hem en ny huvudcentral för sitt nät på ny adress i staden. Under perioden man arbetar med byggnationen kommer det märkas för hushåll som har tv, bredband eller telefoni från Com Hem genom kortare avbrott nattetid.

Alla Com Hems tjänster utgår ifrån en såkallad huvudcentral där den centrala utrustningen för ett visst område finns samlad. Den nybyggda huvudcentralen i Kiruna kommer att bli Com Hems modernaste anläggning i hela landet och innehålla den allra senaste tekniken. Omflyttningen av utrustning kommer att innebära vissa planerade avbrott.

– Det arbete vi nu genomför i Kiruna har vi förberett länge. Flytten av vår huvudcentral är noggrant planerad för att störningarna för våra kunder ska bli så små som möjligt. Arbetet kommer därför att utföras nattetid. När flytten väl är genomförd har vi goda förutsättningar att erbjuda våra Kirunakunder de allra bästa kommunikationstjänsterna även i framtiden, vår huvudcentral här kommer att vara toppmodern, säger Arne Engholm som är ansvarig för Com Hems fastighetskunder i Norrbotten.

Flytten till den nya huvudcentralen kommer att ske stegvis mellan den 26 och 28 september. Mellan klockan 00.00 och 06.00 kommer man som Com Hem-kund att uppleva kortare avbrott i sina tjänster någon gång under dessa tidpunkter. Com Hem har informerat sina fastighetsägarkunder på orten.


 

This article has 4 comments

  1. jag har tänkt att el och kabeö-tv ska bli ett o samma uttag istället för en antenn uttag och en el uttag så att alla som är ansluten till ett el bolag då fär man analoga kanaler som ingår i el priset som man kan se hellt utan dekoder ”digital box” i helavärlden

  2. kabel-tv nät och el nät ska bli ett o samma kabel nät är ett bra ide så att alla villor o sommar stugor och lägen heter får analog kabel-tv i hela världen då kan man slopa tv licens för då ingår tv kanaler i el priset istället blir billigare ochså el snålare då kan man riva tv master som sänder mark sänd digital-tv som drar massa ström plus marksänd digital-tv krävs dekoder ”digital box” drar extra onödiga ström så att man kan använda el till andra saker som är viktigare än marksänd digital-tv som inget vill ha

  3. varför inte helavärden får samma tv kanaler men textat i olika språk till olika länder är bra lösning istället för att slöseri med energi att länder har olika kanaler därför min ide många tusen kanaler kan slås samman blir kanske lagom med 12 o samma tv kanaler i hela världen som man kan max se 12 kanaler eller nåt speciell gräns blir bra lösning på att spara på elen och få bättre tv pogram isället för tusen tals digital-tv kanaler som är nästan bara reklam att se på så att det blir lagom med ca 12 analoga kanaler som sänder till hela värden genom gemenskap el och kabel-tv nät så att alla får bra tv kanaler som ingår i el priset istället för tv licens och massa andra avgifter som boxer och viasat m.m blir ett o samma räkning el räkning så att det blir samma kanaler i hela världen då blir det mycket mycket bättre tv pogram och filmer istället för tusen åter tusen kanaler med nästan bara reklam jag vill ha tex ettan som inehåller nyheter o filmer och vetenskap o lite sport o lite musik och lite mat lagning inget reklam sedan tvåan olika tv pogram med nyheter inget reklam samma sak för alla dessa 12 olika kanaler inget reklam får plats så att bara bästa tv pogram och filmer får plats så det blir lagom men problem att olika länder har olika tv system måste lösas på nåt sätt tex pal och secam och usa har ntsc tror jag men då kan man omvandla när kabeln når landet är kanske ett bra lösning

  4. det är bra ide antenn kabel och el kabel blir ett samma kabel i hela världen