Com Hem förvärvar Canal Digital Kabel-TV

Com Hem AB förvärvar bolaget Canal Digital Kabel-TV AB av Canal Digital Sverige AB för 85 MSEK.

Bolaget bedriver verksamhet inom kabel-tv och IPTV i Sverige och levererar i dag tv-tjänster till cirka 220 000 hushåll. Com Hem kommer att ansluta kabel-tv-kunderna till Com Hems nät och vidaresälja IPTV-delen till AllTele.

Canal Digital Kabel-TV (CDK) har fram till i dag varit ett dotterbolag till Canal Digital Sverige. CDK är en leverantör av tv via kabel och bredband (IPTV) i Sverige och når cirka 220 000 hushåll. Com Hem har förvärvat hela bolaget inklusive personal, men kommer att vidaresälja IPTV-delen med cirka 22 000 aktiva kunder till AllTele. Merparten av kabel-tv-kunderna kommer successivt att anslutas till Com Hems fiber-koax-nät.

– Vi får i och med denna affär en fantastisk möjlighet att utöka vårt nät av anslutna hushåll. Vi har den erfarenhet och de resurser som krävs för att ge fastighetsägare bästa möjliga service och konsumenterna Sveriges största och bästa tv-upplevelse, säger Com Hems vd Tomas Franzén.

– Canal Digital satsar hårt som en renodlad paraboloperatör, vilken är vår strategi i hela Norden. Därför säljer vi vårt kabel-tv-bolag, säger Canal Digital Sveriges vd Mats Almgren.

Affären är villkorad av att Konkurrensverkets godkännande erhålls.