Com Hem – Händelserikt andra kvartal

Com Hem lämnar ett händelserikt andra kvartal bakom sig. Förvärvet av Canal Digital Kabel-TV, den fortsatta utrullningen av bredbandstjänsten Bredband 200, lanseringen av den nya musikkanalen Digster Play i On Demand samt en aktiv satsning på villamarknaden var några av de händelser som präglade kvartalet.

Resultatmässigt ökade både omsättning, vinst och investeringar i jämförelse med samma period 2010.

Com Hem ökade intäkterna med 5 procent jämfört med samma period föregående år till 1 129 MSEK. EBITDA förbättrades med 18 procent och uppgick till 531 MSEK.

– Det senaste kvartalet har varit ett av de mest händelserika sedan jag började på Com Hem 2008. Vi har förberett en försäljning av bolaget samtidigt som vi lanserat en mängd nysatsningar och ingått ett avtal om att förvärva Canal Digital Kabel-TV. Vi är nöjda med att vi trots en intensiv period har haft ett fortsatt starkt fokus på våra kunder och vårt erbjudande, säger Tomas Franzén som är vd för Com Hem.

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar ökade under kvartalet med 50 procent till 152 miljoner kronor i jämförelse med samma period 2010. Beräknat på perioden för första halvåret 2011 ökade motsvarande investeringar med 10 procent i jämförelse med samma period 2010. Många satsningar offentliggjordes under kvartalet, inte minst förvärvet av Canal Digital Kabel-TV, ett företag som i dag når cirka 200 000 hushåll med sina tjänster. Affären prövas för närvarande av konkurrensverket. Vidare slöts i juni ett avtal med stadsnätsföretaget ServaNet som ett första steg i Com Hems ökade fokus på villamarknaden. På tjänstesidan har utrullningen av den senaste bredbandshastigheten 200 Mbit/s fortsatt, tjänsten är snart tillgänglig för 1,6 miljoner hushåll. I juni slöts ett samarbete med Universal Music där Com Hem som första tv-aktör i världen nu lanserat musikkanalen Digster Play i sin On Demand-tjänst.

I juli offentliggjordes att BC Partners ingått ett avtal om att förvärva Com Hem. Affären är villkorad av EU:s konkurrensprövning som förväntas vara färdig under september.

– Vi befinner oss på en marknad med stor konkurrens och i en tid där de ekonomiska utsikterna ser sämre ut än tidigare. Det ställer större krav på att vi anstränger oss extra hårt och att vi hela tiden lyssnar på våra kunder och vår omvärld för att ta fram marknadens bästa tjänster och de mest attraktiva erbjudandena. Parallellt måste vi fortsätta att investera i infrastruktur och kundservice. Våra nya ägare kommer att fortsätta investera i fortsatt tillväxt. Det känns riktigt bra och jag ser verkligen fram emot en spännande höst och vinter för Com Hem, säger Tomas Franzén.