Com Hem investerar i ny, säkrare utrustning efter avbrottet den 5 maj

Com Hem har nu bytt ut all utrustning som fallerade i samband med avbrottet den 5 maj och som drabbade de flesta av Com Hems digital-tv-kunder. För att höja säkerheten byter Com Hem ut hela reservkraftssystemet med ett nytt, baserat på ännu mer kraftfull utrustning. Med den nya utrustningen fördubblas reservkraftskapaciteten. Com Hem fortsätter att utreda varför spänningsfallet gjorde att reservkraftssystemet inte fungerade. Den gamla utrustningen skickas därför på en djupare teknisk analys till Åskforskningslaboratoriet för att vi med säkerhet skall veta vad som var grundorsaken till driftavbrottet.  Vi fortsätter att förstärka reservkraften och eldriften i vår utrustning på olika sätt, och det arbetet beräknas vara klart senast i september.