Com Hem – Nya tjänster och tillväxt

Com Hems intäkter för första kvartalet 2011 slutade på 1 113 miljoner kronor, en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2010. Rörelseresultatet förbättrades med 20 procent i jämförelse med de tre första månaderna 2010 till 503 miljoner kronor.

På tjänstesidan präglades kvartalet av lanseringen av 200 Mbit/s bredband, fler tv-kanaler och sjösättandet av Com Hems kundpanel Com-panelen.

Jämfört med samma period 2010 har antalet kunder ökat inom samtliga tjänsteområden.

– Com Hem uppvisar en fortsatt hälsosam tillväxt inom alla tjänsteområden och potentialen är stor för fortsatt tillväxt bland de 1,8 miljoner hushåll som idag är anslutna till vårt nät. På tjänstesidan har det varit ett spännande första kvartal där vi inte minst stärkt vårt tv-erbjudande med mer innehåll och en färdigutbyggd On Demand-tjänst, säger Com Hems vd Tomas Franzén i pressmeddelandet.

Investeringarna uppgick till 112 miljoner kronor under det första kvartalet där Com Hem presenterat ett antal nyheter för sina kunder. I januari lanserades sex nya tv-kanaler, varav fyra i HD-kvalitet. Med 19 HD-kanaler har Com Hem idag marknadens största utbud av högupplöst tv. Sedan början av mars kan alla Com Hems digital-tv-kunder få tillgång till 1900 Play-titlar från 18 kanaler, och dessutom över 2 000 filmer, genom On Demand. På bredbandssidan lanserades i februari Bredband 200 som en del av Com Hems höghastighetsstrategi och idag är tjänsten tillgänglig för hälften av Com Hems bredbandshushåll. Utbyggnaden fortsätter kontinuerligt och under hösten innebär satsningen att alla Com Hems 1,4 miljoner bredbandshushåll, motsvarande ungefär 30 procent av svenska hushåll, kommer ha tillgång till tjänsten.

– Man kan konstatera att vi är inne i en väldigt rolig period där det händer mycket inom vårt område. Ett förändrat internetbeteende driver på efterfrågan av snabbare bredbandshastigheter och på tv-sidan ser vi hur kvalitet och flexibilitet i tv-tittandet blir allt viktigare för våra kunder. Com Hem ska ligga i framkant och såväl möta nya behov som visa på hemmateknikens nya möjligheter, säger Tomas Franzén.

Under kvartalet lanserades också Com Hems kundpanel kallad ”Com-panelen”. Com Hem har rekryterat 5 000 kunder till panelen som återkommande kommer få tycka till och dela med sig av tankar, åsikter och beteenden kring sådant som rör Com Hem och företagets tjänster.