Com Hem – Nytt kundservicecenter i Sundsvall

Com Hems kundservice sysselsätter idag runt 700 medarbetare i Västernorrland genom sina kontor i Härnösand och Örnsköldsvik. Under våren öppnas det tredje kontoret i regionen.

– Det är strategiskt rätt för oss att lägga ett kundservicecenter i Sundsvall, på lämpligt avstånd från våra befintliga kontor i Härnösand och Örnsköldsvik. Vi breddar på så sätt rekryteringsunderlaget till vår verksamhet samtidigt som vi behåller vår starka närvaro i regionen vilket ger många fördelar. Med etableringen förbättrar vi ytterligare våra förutsättningar att rekrytera bra personal till Com Hem, det är viktigt för att vi ska hålla en god servicenivå gentemot våra kunder, säger Krister Tånneryd, Direktör för Drift och Kundservice på Com Hem.

Det nya kontoret beräknas öppna i början av maj och lokalerna är anpassade för upp till 100 arbetsplatser.

– Vi kommer under våren ha ett rekryteringsbehov till vår kundservice och det behovet kommer vi främst täcka upp med vårt nya kontor i Sundsvall. Vi har skaffat lokaler som kommer tillåta att vi växer, men exakt hur många personer vi kommer sysselsätta här på sikt får framtiden utvisa, säger Linda Påhlsson som är chef för Com Hems Kundservice och ansvarig för kontoren i Härnösand, Örnsköldsvik och nu också Sundsvall.

Etableringen i Sundsvall kommer inte ha någon effekt på de som idag arbetar på Com Hems kontor i Härnösand och i Örnsköldsvik. Com Hem har redan idag ett mindre antal medarbetare på Bankgatan 13 i Sundsvall där det nya kundservicentret öppnar senare i vår.