Com Hem ökar omsättningen

Com Hem ökar omsättningen 2011 till drygt 4,5 miljarder kronor, en ökning med cirka 5 procent jämfört med 2010. Rörelseresultatet (EBITDA) ökade med 13 procent till 2,1 miljarder kronor. Investeringarna i utveckling av infrastruktur och tjänster ökade till totalt 734 miljoner kronor. Antal abonnemang ökade för såväl tv, bredband och telefoni.

Antalet kunder har ökat inom samtliga tjänsteområden; sedan 2010 har antalet digital-tv-abonnemang ökat med 6 procent till 658 400. Bredbandsabonnemangen har under samma period ökat med 3 procent till 550 900 och telefoniabonnemangen med 2 procent till 376 100.

– Vi har haft en fortsatt stabil kundtillströmning under 2011 på alla våra tjänster vilket visar att vi har attraktiva produkter på marknaden, säger Tomas Franzén, vd på Com Hem.
Arbetet med att förbättra kvaliteten på Com Hems tjänster och service till kund har under året varit i fokus. Under våren avslutades det i särklass största moderniseringsarbetet i företagets historia i och med att uppgraderingen av nätet i Stockholm avslutades. Totalt har drygt 100 miljoner kronor investerats i det nya nätet. De totala investeringarna i infrastruktur och tjänster uppgick under året till 734 miljoner kronor.

– Lönsamhet är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla våra produkter och tjänster och därmed attrahera kunder på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Vi fortsätter att investera 15-20 procent av omsättningen i vår verksamhet, säger Tomas Franzén.

I november offentliggjordes satsningen på ett nytt kundservicecenter i Örnsköldsvik, ett center som när det är fullt utbyggt ska sysselsätta 200 nya kundservicearbetare och innebär att Com Hem kommer att sköta all kundservice på egen hand.

– Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att öka vår kundservicekvalitet, att samla all kundservice i egen regi är ytterligare en viktig del i det arbetet, säger Tomas Franzén.

I början av året lanserades Bredband 200, vilket innebär att Com Hems högsta bredbandshastighet fördubblats till 200 Mbit/s. Bredband 200 var vid utgången av 2011 tillgängligt för närmare 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Utrullningen av On Demand, som lanserades 2009, kom under året i mål och når nu 1,6 miljoner hushåll. Under året har flera nya Play-kanaler lagts till och utbudet är nu 23 Play-kanaler. Satsningen på HDTV har också fortsatt och sammanlagt hade Com Hem vid utgången av 2011 21 HD-kanaler i sitt utbud, det bredaste HD-utbudet i Sverige.

Under året har också ägarförhållandena för Com Hem ändrats i och med att BC Partners, ett ledande internationellt riskkapitalbolag, förvärvat bolaget.

Com Hems resultat för 2011, sammanfattning
Com Hems intäkter 2011 uppgick till 4 520 MSEK, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. EBITDA* förbättrades med 13 procent till 2 098 MSEK jämfört med 2010. Under det fjärde kvartalet 2011 uppgick intäkterna till 1 152 MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2010. EBITDA* förbättrades med 3 procent till 508 MSEK jämfört med samma period 2010.

Investeringarna under 2011 uppgick till 734 MSEK, en ökning med 7 procent jämfört med 2010.

Sedan 2010 har antalet digital-tv-abonnemang ökat med 6 procent till 658 400 abonnemang. Antalet bredbandsabonnemang har under samma period ökat med 3 procent och telefoniabonnemangen med 2 procent. Com Hem har därmed totalt 860 700 abonnerande kunder.

* Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter.