Dansfeber 2010 – Deltagare

Program 1

Det första avsnittet sändes 28 augusti 2010 och då tävlade Morgan Alling, Pia Johansson, Simmerskorna bestående av Josefin Lillhage med Johanna Sjöberg och Ståuppgänget som består av Jakob Öqvist, Cilla Domstad, Ann Westin, Yvonne Skattbergoch Zinat Pirzadeh. Temat för avsnittet är ”Katastrof”. Tittarna skickade vidare Morgan Alling till finalen och juryn skickade Ståuppgänget till kvalet.

  1. Morgan Alling: What a feeling (Flashdance)
  2. Pia Johansson: You should be dancing (Saturday Night Fever)
  3. Simmerskorna: Hot honey rag (Chicago)
  4. Ståuppgänget: Wannabe (Spice Girls)

Program 2

Det andra programmet sänds 4 september 2010 och då tävlar Ronny Svensson, Peja Lindholm med Anette Norberg, Fredrick Federley och Jenny Berggren. Temat för avsnittet är ”Skola”.

Program 3

Det tredje programmet sänds 11 september 2010 och då tävlar Nassim Al Fakir, Rami Shaaban med Peter Antoine samt Masse Magnusson, Anders Jacobsson med Sören Olsson och Anna Book. Temat för avsnittet är ”Skola”.

Program 4

Det fjärde programmet sänds 18 september 2010 och då tävlar Lars-Åke Wilhelmsson, Ola Forssmed med Sussie Eriksson, Dogge Doggelito och Katrin Zytomierska med Malin Richardsson. Temat för avsnittet är ”Flicka”.

Program 5

Det femte programmet sänds 25 september 2010 och då tävlar Tobbe Blom med Marko Lehtosalo, Annika Duckmark med Johanna Lind samt Jessica Olérs med Valerie Aflalo, Åsa Vilbäck med Stefan Branth och Joakim Nätterqvist. Temat för avsnittet är ”Flicka”.

Program 6

Det sjätte programmet sänds 2 oktober 2010 och då tävlar Unni Drougge, Carina Lidbom med Agneta Sjödin, Peter Gustafsson med Susan Brännemo samt Fredrik Karlsson och Paul Svensson med Melker Andersson. Temat för avsnittet är ”Minoritet”.

Program 7

De sjunde programmet är ett kvalprogram och sänds 9 oktober 2010. Temat för avsnittet är ”Minoritet”. I kvalet deltar Ståuppgänget.

Program 8

De åttoende programmet är ett finalprogram och sänds 16 oktober 2010. Temat för avsnittet är ”Alla”. I finalen deltar Morgan Alling.