Det ser inte ljust ut för snigelbarnen i framtiden.

Det ser inte ljust ut för snigelbarnen i framtiden.