Dreambox – satellites.xml

Jag har lagt upp nya uppdaterade satellites.xml för nedladdning. Filerna hittar ni nu mer i vårt Forum.

Allmänt om satellites.xml
Satellites.xml är en nödvändig fil som måste finnas i Dreamboxen. Det är den som bestämmer vilka transpondrar/frekvenser på satelliten som ska sökas igenom. Saknas denna frekvensen så hittas alltså inte kanalen vid en kanalsökning. Därför är det viktigt att alltid ha en uppdaterad fil.

Var ska då dessa filer ligga?
Filerna är enklast att läggas över till dreamboxen via FTP.
Enigma 1 = /var/etc
Enigma 2 = /etc/tuxbox