Driftstörningar

Det är förnärvarande lite drift-störningar på tv-radio.se, det är tyvärr inget jag råder över då problemet ligger hos webhotellet City Networks där sidan ligger. Har märkt att sidan kan vara ovanligt seg samt stundtals ej går att nå alls.

Jag hoppas detta är tillfälligt och snart ska vara löst.