DVB har godkänt 3DTV-specifikation

Digital Video Broadcasting (DVB) har godkänt en specifikation för 3DTV, kallad DVB-3DTV-specification, som gör det möjligt att använda befintlig HDTV-infrastruktur för utsändning av 3D i ett format som är kompatibelt med de 3DTV (och kompatibla HD-boxar som kopplas till en 3DTV via HDMI) som finns på marknaden idag.

DVB-3DTV-specifikationen åtföljs av ”Subtitling Systems specification”, som innebär att undertexter och annan grafik i bilden på bästa sätt går att se i den stereoskopiska 3D-bilden.

DVB-3DTV-specifikationen kommer framläggas till European Telecommunications Standards Institute (ETSI) för formell standardisering.