Entertainment och Sporttelevision bildar nytt TV-bolag

Bolagen Entertainment och Sporttelevision kommer att slås samman till nya OTW Television.

– OTW:s tv-del har utvecklats starkt under 2010 och vi ser att vi kan konkurrera än bättre om uppdragen om vi nu tar steget fullt ut och samlar styrkorna i en förstärkt organisation. Ju mer vi samordnar vår kompetens och kreativitet desto bättre kvalitet kan vi erbjuda våra kunder, säger Anders Knave, vd för OTW i ett pressmeddelande.

Anders Sundberg ska leda det nya tv-bolaget samt vice vd:n Pär Carlsson. Enligt pressmeddelandet ska avdelningen för programutveckling förstärkas genom sammanslagningen i kombination av en ny affärs- och konceptutvecklingschef.