Folkias svar till SVT Värmlandsnytt

Värmlandsnytt publicerade den 20 januari ett reportage om Folkias nya tjänst Folkgirot. Då Folkia inte tillfrågades för kommentarer kommer här ett svar i syfte att ge en mer nyanserad bild av vår verksamhet och vår nya produkt Folkgirot.

Folkia är relativt nyetablerat på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Vårt syfte är att utmana de större affärsbankerna och andra kreditgivare med konkurrenskraftiga produkter som har en tydlig och transparent prissättning – vilket ger konsumenten ökad valfrihet.

Vi är alltid angelägna att följa marknadens alla bestämmelser och riktlinjer och är noga med att aldrig uppmuntra våra kunder till konsumtion. Vi vill därvid särskilt uppmärksamma:

Som ett naturligt led i vår strävan att som ansvarstagande kreditgivare hjälpa våra kunder att hålla ordning på sin ekonomi, lanserades produkten Folkgirot under hösten 2010, med budskapen ’tänk på räkningarna’ och ’ingen skall behöva få en onödig betalningsanmärkning’. Avsikten med Folkgirot är att det skall vara ett alternativ för att komma till rätta med en eller flera oväntade eller oönskade utgifter under en viss period när inkomsterna kanske är mindre än planerat. Påminnelser, extra avgifter och inkasso kan uppgå till höga belopp, och en obetald räkning kan slutligen medföra betalningsanmärkning. Vi vill då erbjuda möjligheten att undvika ett sådant scenario genom att ’pausa’ en räkning.

Vår avsikt har aldrig varit att missleda konsumenten eller att framställa Folkgirot som en bekymmersfri lösning på konsumentens eventuella ekonomiska problem. Tvärtom påtalar vi, inom ramen för våra riktlinjer om ansvarsfull kreditgivning (se ovan), att om en konsument vid återkommande tillfällen har svårt att få pengarna att räcka månaden ut är ett lån från Folkia antagligen inte det bästa alternativet – då behövs snarare en mer omfattande översyn av de månatliga utgifterna.

Vad gäller kritiken mot vår effektiva årsränta för Folkgirot så blir kalkyler på små korta lån ofta mycket missvisande. Ett exempel är en el- eller mobilräkning på 200 kronor som inte betalas i tid vilket leder till en påminnelse. En sådan faktura innebär oftast 50 kronor extra i påminnelse- avgift. Med 15 dagars betalningsfrist för påminnelsen motsvarar de 50 kronorna en effektiv årsränta 21 076 procent. Vid 10 dagars betalningsfrist, vilket inte är ovanligt, är den effektiva årsräntan uppe på svindlande 308 049 procent. Att räkna på effektiv årsränta på inkasso- eller kronofogdens avgifter ger ännu mer osannolika belopp.

Folkgirot som pausar räkningar och förhindrar betalningspåminnelser har, precis som det varnades för i reportaget, en effektiv årsränta på upp till 1800 procent. Det ser vi som ett betydligt bättre alternativ än kostnaden för en betalningspåminnelse. I dessa 1800 procent ingår inte bara våra administrationskostnader utan även vår externa kostnad för de kreditupplysningar som vi alltid gör på våra låntagare, för båda parters skull.

Vi instämmer därför inte KOs bedömning i sitt brev till oss att konsumenter genom aktuell marknadsföring´lockas […] att lämna över sina ekonomiska åtaganden till Folkia för att istället för att betala sina räkningar kunna lägga pengar på annan mer tilltalande konsumtion.´Vi vill snarare hävda motsatsen, d.v.s. att konsumenterna uppmanas att betala sina räkningar i tid med hjälp av Folkgirot istället för att dra på sig påminnelser, extra avgifter, inkasso och ev. betalningsanmärkning.

Som påtalats ovan är tydlighet och transparens för våra kunder – både vad avser prissättning men givetvis även vad avser förståelse av själva produkten – av högsta vikt för oss. Mot denna bakgrund är vi angelägna om att Folkgirot fortsättningsvis presenteras på ett ännu tydligare sätt.

Vad avser eventuella framtida TV-marknadsföringskampanjer kommer vi dels att komplettera reklamfilmerna med ett tydligt representativt exempel som anger effektiv ränta för krediten, dels kommer vi inte att använda uttrycket ”pausa” en räkning på samma sätt som tidigare. Vad avser marknadsföring på vår egen sajt, www.folkia.se, där reklamfilmerna visas ’i sitt sammanhang’ så anger vi redan samtliga villkor, pris, ränta och avgifter – både för Folkgirot och för våra övriga låneprodukter – något som enligt vår uppfattning inte kan anses vara missledande, utan snarare tydligt och lätt för konsumenten att uppfatta.