Förnyat förordnande för Öppna Kanalen Lund

Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Öppna Kanalen Lund. Förordnandet som lokal kabelsändarorganisation gäller från 1 november 2011 tills vidare dock längst till och med 31 oktober 2014.