Försäljningsrekord och ökade marginaler

Modern Times Group offentliggör idag resultatet för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2011.

Försäljningsrekord och ökade marginaler
Höjdpunkter tredje kvartalet
• Försäljningen ökade med 4% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 3.106 (3.017) Mkr
• Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag ökade med 6% och uppgick till 358 (336) Mkr med en ökad rörelsemarginal på 12% (11%)
• Totalt rörelseresultat uppgick till 514 (427) Mkr, inklusive resultatandelar från intressebolag på 156 (91) Mkr
• Resultat före skatt uppgick till 439 (472) Mkr
• Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 306 (339) Mkr och totalt resultat efter skatt till 306 (359) Mkr
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,71 (5,31) kronor för kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,71 (5,63) kronor

Höjdpunkter första nio månaderna
• Försäljningen ökade med 8% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 9.762 (9.484) Mkr
• Rörelseresultat före resultatandelar från intressebolag ökade med 7% till 1.382 (1.288) Mkr med en oförändrad rörelsemarginal på 14% (14%)
• Totalt rörelseresultat ökade med 17% till 1.879 (1.608) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 497 (320) Mkr
• Resultat före skatt uppgick till 1.791 (1.579) Mkr
• Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter ökade med 14% till 1.276 (1.116) Mkr och totalt resultat efter skatt uppgick till 1.276 (1.182) Mkr
• Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 18,90 (16,80) kronor från kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie uppgick till 18,90 (17,81) kronor
• Erhållna utdelningar om 145 (85) Mkr från intressebolaget CTC Media

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade:

– Samtliga fyra affärssegment inom TV växte jämfört med föregående år och bidrog till koncernens rekordförsäljning i det tredje kvartalet – vilket säsongsmässigt normalt är det svagaste i termer av försäljning. De skandinaviska TV-reklammarknaderna fortsatte att vara starka och vissa av tillväxtmarknaderna uppvisade högre tillväxt än förra kvartalet, då våra mediehus tog marknadsandelar. Antalet nordiska abonnenter inom betal-TV var i stort sett oförändrat och försäljningstillväxten återspeglade ökande ARPU-nivåer. Samtidigt redovisade både verksamheterna för kanalförsäljning och betal-TV-plattformarna på tillväxtmarknaderna ytterligare ett kvartal av tvåsiffrig tillväxt jämfört med föregående år, både räknat i antal abonnenter och försäljning.

– Vi har fortsatt att investera i våra programtablåer, kanaler, plattformar och kampanjer för att ta in abonnenter både på våra traditionella och nya marknader, men redovisade trots detta en ökad rörelsemarginal på koncernnivå för kvartalet jämfört med föregående år. Vi kommer fortsätta att investera och använda vår goda förmåga att generera kassaflöden samt gynnsamma finansiella ställning både för att utveckla koncernens nuvarande verksamheter och utforska nya tillväxtmöjligheter.