Första publiksiffrorna för webb-TV

23 juni publicerade MMS, som första mätinstitut i världen, en rapport över publiksiffror på webb-TV-program från fyra TV-hus, sida vid sida med tittarsiffror för samma program på traditionell broadcast-TV.

Rapporten redovisar det samlade tittandet på webb-TV-program från MTG TV, SVT, ProSiebenSat1 och TV4, under publiceringsdagen och sju dagar framåt, det vill säga samma konsolideringsprincip som för MMS traditionella TV-tittarsiffror.

– Det här är ett stort steg för branschen. För första gången kan man som webb-TV-aktör jämföra sina program, både med sina konkurrenters webb-TV, och med hur programmet gått på vanlig TV, säger MMS vd Pontus Bergdahl.

Dagens rapport är frukten av ett unikt samarbete mellan MMS, de fyra TV-husen och det kontrakterade mätteknikbolaget ComScore/Nedstat.  Alla deltagande webb-TV-sajter har försetts med en enhetlig mätteknik som MMS löpande kvalitetssäkrar. MMS konsoliderar också rådata till tittande per program och TV-hus. Genom att tittartiden kan mätas på ett korrekt sätt kan MMS beräkna en tittarsiffra som är direkt relaterad till den traditionella TV:ns publiksiffra – genomsnittligt antal tittare under programmets hela längd.

– När det gäller tittarsiffror för webb-TV-program är stream-starter eller unika webb-läsare inte bra mått för att utvärdera tittandet, särskilt om man ska jämföra med traditionell TV. Nu har vi för första gången en siffra som direkt kan jämföras med TV-tittarsiffran, säger MMS vd Pontus Bergdahl

Unikt för MMS mätsystem är också en löpande kvalitetskontroll, genom bland annat verifiering av deltagande sajters implementation av mätkod.

– Som TV-mätnings-bolag har vi helt andra kvalitetskrav på oss än webb-mätningsbolagen är vana vid. Det finns en lite naiv syn i branschen att all mätning på internet alltid är korrekt, men så är det inte. Våra kunder förväntar sig att det som MMS publicerar håller samma kvalitet som TV-TV-siffrorna, säger MMS vd Pontus Bergdahl.

Efter sommaren kommer MMS att erbjuda ett enkelt, webb-baserat verktyg för analyser av webb-TV-tittandet. Målsättningen är även att erbjuda en samlad mätning av webb-TV-reklamfilmer, med tillhörande analysverktyg, samt målgruppsinformation genom samarbete med någon av webb-panelerna på marknaden. På sikt är målsättningen att regelbundet presentera en samlad analys av traditionell TV och webb-TV.

– Vi för också diskussioner med fler webb-TV-aktörer som visat intresse för MMS mätning. Vi välkomnar alla som klarar MMS krav på korrekt mätning och rapportering, säger projektledare Mats Lindkvist.