Fortsatt reglerat för radio i marknätet

Kommunikationsmyndigheten PTS har i dag beslutat om fortsatt reglering för radioutsändning i marknätet. PTS gör detta för att komma tillrätta med den bristande konkurrensen på marknaden i och med att det endast finns en nationell radiodistributör i Sverige, Teracom. Dagens beslut ersätter det som PTS fattade 2005.

Beslutet gäller marknaden för radio i marknätet, formellt kallad den nationella grossistmarknaden för distribution av analog ljudradio via marknät.

Det nya beslutet innebär att den enda nationella radiodistributören som finns i Sverige, Teracom, ska tillhandahålla grossistprodukter till kostnadsorienterade priser. Syftet är att public service-företaget Sveriges Radio (SR) ska kunna sända sina program till rimliga priser. SR måste, enligt sina tillståndsvillkor, sända i hela landet och är därmed hänvisade till Teracom.

Teracom ska även ge PTS insyn i den ekonomiska redovisningen av de produkter som regleras. Särredovisning av kostnader och intäkter gör det möjligt för PTS att granska att Teracom inte använder övervinster från utsändning av radio till att subventionera andra affärsområden.

– Genom att SR kan sända sina program till rimliga priser skapas förutsättningar för att programutbud och kvalitet bibehålls, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS i ett pressmeddelande.

Beslutet har samråtts med operatörer, myndigheter och EG-kommissionen under maj 2009-februari 2010. Beslutet gäller från och med i dag.