Forum för marksänd radio

16 september samlades representanter för hela radiobranschen för att diskutera framtiden för digital marksänd ljudradio i Sverige. Branschen är enig om att tiden är mogen för att introducera digitalradio i större skala.

Kommunikationsmyndigheten PTS och Myndigheten för radio och tv hade tillsammans bjudit in radio branschen till ett forum om digital marksänd ljudradio. Under dagen diskuterades branschens syn på möjligheterna och förutsättningarna för digital radio. De kommersiella aktörerna framhöll att de vill kunna sända sina kanaler över hela landet, men de vill behålla möjligheten att kunna sända olika reklaminslag i olika regioner. Det framkom också att branschen fortfarande anser att T-DAB+ är den utsändningsteknik som ligger närmast till hands att använda.

Eftersom myndigheterna nu kommer att börja förbereda en tillstånds givning för digital marksänd kommersiell radio uppmuntrade de till bransch samverkan och fortsatt dialog. Forumet var ett sätt för myndigheterna att samla in underlag från branschens aktörer för att avgöra hur tillstånds processen bör genomföras och vilka krav som bör ställas på tillstånds havarna.

Myndigheterna kommer att formulera en gemensam övergripande strategi för det fortsatta arbetet med tillståndsgivningen. Alla som vill kommer att få tillfälle att läsa och lämna synpunkter på ett utkast till strategi, eftersom synpunkter från branschens aktörer är mycket viktiga för våra ställnings taganden. Den planerade strategin ska redovisa myndigheternas utgångs punkter och inriktning för tillståndsgivningen. Avsikten är att strategin ska öka tydligheten för aktörerna. Strategin kommer även att utgöra ett viktigt underlag när vi ska ge tillstånd för kommersiell digital ljudradio, skriver PTS.

This article has 1 comment

  1. Trevlig blogg här! Även din sida laddas snabbt! Jag önskar min hemsida laddats upp lika snabbt som din. lol