Frekvensändring för marksänd tv i Nyhem och Stöde/Hullsjö

På de två mindre sändarstationerna Nyhem och Stöde/Hullsjön kommer en kanaländring att genomföras den 3 respektive 4 oktober.

Kanaländringen gäller mux 1.

  • Nyhem byter från K22 till K34
  • Stöde Hullsjön byter från K22 till K41.

Vad behöver tittare och fastighetsägare göra?

Förändringen innebär att tittare som hämtar sin signal från någon av ovanstående sändare måste göra en ominstallation/kanalsökning av digital-tv-mottagaren för att få in tv-kanalerna som ligger i mux 1 (SVT1, SVT2, SVTB, SVT24 och Kunskapskanalen).

Ominstallationen/kanalsökningen kan för vissa mottagare också behövas för att kanalinformationen ska bli rätt. Åtgärden gäller även för kabelnät som tar sin signal från det digitala marknätet. I samband med arbetena förekommer kortare avbrott i tv-utsändningen under dagtid, 10-17.