Frekvensändring för marksänd tv i Österforse

På den mindre sändarstationen Österforse kommer en kanaländring att genomföras den 6 september.

Kanaländringen gäller mux 1. Österforse byter från K33 till K37.

Vad behöver tittare och fastighetsägare göra?

Förändringen innebär att tittare som hämtar sin signal från ovanstående sändare måste göra en ominstallation/kanalsökning av digital-tv-mottagaren för att få in tv-kanalerna som ligger i mux 1 (SVT1, SVT2, SVTB, SVT24 och Kunskapskanalen).

Ominstallationen/kanalsökningen kan för vissa mottagare också behövas för att kanalinformationen ska bli rätt. Åtgärden gäller även för kabelnät som tar sin signal från det digitala marknätet. I samband med arbetena förekommer kortare avbrott i tv-utsändningen under dagtid, 10-17.