Frekvensändring för marksänd tv på sändarstationerna Emmaboda, Borgholm och Brömsebro

Frekvensändringarna i Kalmar län inklusive Öland omfattar tre sändarstationer och kommer att genomföras den 25 oktober.Kanaländringen gäller nät 1 (mux 1) som byter från K31 till K45.

Berörda stationer är:

  • Emmaboda Bälshult
  • Borgholm/Ramsättra
  • Brömsebro

Vad behöver tittare och fastighetsägare göra?

Förändringen innebär att tittare som hämtar sin signal från någon av ovanstående sändare måste göra en ominstallation/kanalsökning av digital-tv-mottagaren för att få in tv-kanalerna som ligger i nät 1 (SVT1, SVT2, SVTB, SVT24 och Kunskapskanalen).

Ominstallationen/kanalsökningen kan för vissa mottagare också behövas för att kanalinformationen ska bli rätt. Åtgärden gäller även för kabelnät som tar sin signal från det digitala marknätet. I samband med arbetena förekommer kortare avbrott i tv-utsändningen under dagtid, 10-17.