Fuskbyggarna i TV4 fällt

Avsnittet om byggföretaget Järntorget AB i Fuskbyggarna stred mot kravet på saklighet. Det anser granskningsnämnden som i dag meddelar ett fällande beslut. Två andra avsnitt i programserien frias.

Serien Fuskbyggarna i TV4 handlade om familjer som drabbats av oseriösa hantverkare med felaktiga renoveringar som följd. Ett avsnitt i serien handlade om byggföretaget Järntorget AB. Granskningsnämnden ansåg att avsnittet i flera avseenden stred mot kravet på saklighet. Enligt TV4:s sändningstillstånd ska sändningsrätten utövas sakligt och uppgifter ska kontrolleras så noga som omständigheterna medger före sändning.

Två andra avsnitt i programserien Fuskbyggarna friades.

Osaklig uppgift i Rapport

Ett inslag i SVT:s Rapport fälldes för bristande saklighet då uppgiften om kursen på Stockholmsbörsen inte var korrekt. Uppgiften borde ha rättats när SVT fick kännedom om felet.

Skavlan och Uggla i P4 friade

Inslag i SVT:s Skavlan och i SR:s Uggla i P4 om tvisten om arvet efter Stieg Larssons friades. Nämnden ansåg inte att de olika inslagen stred mot kravet på opartiskhet. I beslutet om Uggla i P4 var en ledamot i nämnden skiljaktig och ansåg att inslaget skulle fällas.

 

Vid eventuella frågor:

Kontakta Helena Söderman, tillsynsavdelningen, 08-606 79 82