Granskningsnämnden fäller programmet Förkväll i TV4

Granskningsnämnden fäller programmet Förkväll i TV4 för att otillbörligt ha gynnat kommersiella intressen. Nämnden har även bedömt de årliga redovisningarna från Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

På initiativ av Myndigheten för radio och tv har granskningsnämnden prövat programmet Förkväll i TV4. Nämnden konstaterar att ett inslag i programmet bröt mot förbudet om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Överträdelsen motiverar en avgift om 150 000 kronor. Nämnden fann också att sponsringsmeddelanden i Förkväll var otillåtet utformade.

Fler beslut

Inslag i Västerbottensnytt i SVT utgjorde en granskande reportageserie om Vapstens sameby och dess påstådda jaktbrott genom överskjutning och olagliga jaktmetoder. Granskningsnämnden ansåg att SVT i reportageseriens inledande inslag tog ställning på ett sätt som stred mot kravet på opartiskhet.

Ett inslag om en hushållsmaskin i Vakna med the Voice, 105,9 innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen och granskningsnämnden ansöker hos förvaltningsrätten om att SBS Radio AB ska betala en avgift om 25 000 kronor.

TV4:s program Solsidan friades ifråga om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, likaså SVT:s Drottningoffret.