Högt förtroende för SR

I dag presenterades Förtroendebarometern som mäter allmänhetens förtroende för medieföretag, institutioner och företag i landet. Högst förtroende av alla fick Sveriges Radio där 77 procent svarade att de hade stort förtroende för Sveriges Radio. Även bland tonåringar och unga vuxna är förtroendet för Sveriges Radio väldigt högt (80 procent).

– Ett starkt förtroende hos det svenska folket är en av Sveriges Radios viktigaste drivkrafter. Årets förtroendebarometer visar vilken stor betydelse Sveriges Radio har för det demokratiska Sverige. Sveriges Radios publicistiska ambitioner och prioriteringar har resulterat i en journalistik som publiken verkligen värdesätter, säger vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö i en gemensam kommentar.

– Vi hoppas givetvis nu att de beslutsfattare som avgör Sveriges Radios framtid också inser vilken roll vi spelar och därmed är beredda att värna våra publicistiska möjligheter framöver, avlutar Mats Svegfors och Cilla Benkö

Mats Svegfors och Cilla Benkö finns tillgängliga för ytterligare kommentarer och intervjuer under dagen. Kontaktuppgifter, se nedan.

Förtroendebarometern görs av Medieakademin och Göteborgs Universitet och mäter allmänhetens förtroende för medier, företag och institutioner och har genomförts sedan 1997.

Förtroendebarometern 2011
1. Sveriges Radio 77 %
2. SVT 74 %
3. Ikea 62 %
4. Universitet/högskolor 62 %
5. Sjukvården 60 %
6. Volvo 58 %
7. Skatteverket 57 %
8. Riksbanken 55 %
9. Regeringen 51 %
10. Dagens Nyheter 50 %

Medieföretag 2011
1. Sveriges Radio 77 %
2. SVT 74 %
10. Dagens Nyheter 50 %
18. TV4 36 %
38. TV 3 14 %
40. Aftonbladet 13 %

Källa: MedieAkademin/TNS Sifo AB. 1 021 nätenkätsvar i en undersökning genomförd den 3-7 november 2011. Andel mycket + ganska stort förtroende bland personer som har åsikt.