Johan Kleberg ny vd för Canal+

Johan Kleberg blir ny vd för Canal+ när Jonas Eriksson återvänder till Bonnier Broadcasting & Entertainment. Samtidigt utses Jonas Lönnquist till ny landschef för Sverige och ställföreträdare för vd, och Steinar Braendeland till landschef för Canal+ i Norge. Härigenom stärker Canal+ den lokala sälj- och marknadsnärvaron.

Canal+ nuvarande operativa chef (COO) Johan Kleberg blir ny vd för C More Entertainment/Canal+ när nuvarande vd:n Jonas Eriksson återvänder till Bonnier Broadcasting & Entertainment som vice vd.

– Under Jonas Erikssons tid har Canal+ framgångsrikt samordnats med övriga TV4-Gruppen och stärkt sin position som Nordens ledande premium-tv-företag. Nu påbörjas nästa fas, där det är viktigt att i högt tempo fortsätta utveckla Canal+ utbud och erbjudande på respektive lands marknad och att härigenom få affärerna att växa. Johan Kleberg är, med sin stora erfarenhet på tv-området, inom TV4-Gruppen och som operativ chef för Canal+ i Norden, synnerligen väl lämpad att leda detta arbete, säger TV4-Gruppens vd Jan Scherman.

– Premium-tv växer i hela Europa och är en allt viktigare del av tv-industrin. Det ska bli väldigt spännande att leda och utveckla Canal+ marknadsledande position inom nordisk betal-tv. Med nya landschefer kommer vi att ytterligare förstärka vårt sälj- och marknadsföringsarbete i Norge och Sverige, säger Johan Kleberg.

I samband med att Johan Kleberg tillträder som vd blir Canal+ nuvarande försäljningsdirektör Jonas Lönnquist landschef för Canal+ i Sverige samt ställföreträdare för vd med en övergipande funktion avseende distributionsfrågor och strategi.

Dessutom blir Steinar Braendeland landschef för Canal+ i Norge. Steinar Braendeland har en lång erfarenhet från medieindustrin bland annat som försäljnings- och marknadsdirektör på TV2 Norge 1992-2000. Steinar Braendeland har sedan dess startat och drivit en rad bolag inom interaktiva medie- och marknadstjänster. Han kommer närmast från vd-posten på More Mobile Relations.

Charlotte Repholtz är sedan tidigare landschef för Canal+ i Danmark.

Genom tillsättningen av landschefer även i Sverige och Norge stärker Canal+ sitt lokala fokus på försäljning och marknadsföring i respektive land i Norden.

Jonas Eriksson återvänder till Bonnier och blir vice vd på Bonnier Broadcasting & Entertainment. Genom arbetet på Canal+ har Jonas byggt upp en erfarenhet och kunskap om den nordiska mediestrukturen som blivit allt viktigare för Bonnier centralt.

– Det har varit en fantastiskt kul och lärorik tid på Canal+, och också en tid som jag kommer att ha stor nytta av inom Bonnier. Nu önskar jag Johan Kleberg lycka till, och är förvissad om att ingen är bättre lämpad än han att ta Canal+ vidare, säger Jonas Eriksson.

I och med förändringarna tar Johan Kleberg också plats i TV4-Gruppens koncernledning. Klebergs övergripande ansvar för TV4-Gruppens inköp av sporträttigheter kvarstår som tidigare.