Klagomålen ökade till PTS

Under 2010 ökade klagomålen från allmänheten till kommunikationsmyndigheten PTS för första gången på flera år. Missnöjet rör bland annat vilseledande marknadsföring. Småföretagare och äldre är särskilt utsatta grupper för oseriös telefonförsäljning.

Vilseledande marknadsföring är ett växande problem, ofta i samband med telefonförsäljning. Det är ett fåtal mindre operatörer som står för en stor del av klagomålen. Försäljarna ger ofta sken av att komma från din nuvarande operatör. Ofta inser man inte förrän räkningen kommer att man faktiskt avtalat om att byta operatör. Det kan bli dyrt om man hade bindningstid kvar på sitt gamla abonnemang.

En operatör som hade många klagomål förra året är Svea Nordic Telecom AB. De tycks ha riktat in sig på telefonförsäljning till äldre personer. Många uppger att de har blivit uppringda trots att de är med i NIX-registret. Andra klagomål är att man haft mycket svårt att få tag i operatören och att utnyttja sin ångerrätt.
Problem med ny operatör

Konsumentverket bedriver tillsyn mot Svea Nordic Telecom AB då klagomål om bland annat marknadsföring och ångerrätt hör till deras område.

Några operatörer riktar sin telefonförsäljning till mycket små företag. Klagomålen till PTS rör ofta enmansföretag, som haft ett privatabonnemang men övertygas om att skaffa ett företagsabonnemang. När de inser att de blivit vilseledda har de inte ångerrätt, som konsumenter har, och sitter fast i ett avtal som kan ha bindningstid på tre år.

– Många småföretagare hamnar i kläm. De har varken mer kunskap eller mer pengar men saknar ändå de skyddande regler som finns för konsumenter, säger Anna Montelius, jurist på PTS.

PTS arbetar för att bevaka småföretagens intressen och för att stärka deras position på marknaden för elektronisk kommunikation.