Kvalitetsindex över svenska TV-kanaler

SKI, Svenskt Kvalitetsindex, har för första gången mätt området tv-kanaler och hur de upplevs ur olika aspekter. Undersökningen genomfördes under maj månad 2011.

Ur undersökningen kan följande noteras:

  • TV3 har de minst nöjda tittarna medan övriga särredovisade kanaler ligger nära varandra avseende nöjdhet (SVT, TV4, Kanal 5 och TV6)
  • SVT har ett högt förtroende hos sina tittare
  • Nyheterna på TV4 får bra betyg av tittarna avseende bland annat aktualitet och sammansättning.
  • Gruppen Annan, dvs övriga kanaler som grupp ligger generellt bra till vilket är rimligt i o m att representationen av mer nischade kanaler är hög
  • TV4 upplevs ha de bästa programledarna generellt

Frågor kring rimlighet avseende reklam (längd på och antal reklamavbrott samt kvalitet) får låga betyg. TV6 tittare är dock mer bekväma med reklamen än övriga kanalers tittare. TV4 får låga betyg avseende reklam.

Frågorna har ställts utifrån och kring den kanal som uppges vara den kanal som man tittar mest på. Resultaten för respektive redovisad kanal är alltså baserade på privatpersoners relation till den kanal som man ägnar mest tid och därmed också har mest erfarenhet av. Ett kriterie är också att man tittar regelbundet på ”vanlig-traditionell” tv. Antalet intervjuer som ligger till grund för resultaten är drygt 700 stycken.