Lasse Brandeby – Minnenas television

Som en hyllning till den nyss bortgångne Lasse Brandeby visas ”Fådda blommor med Kurt Olsson och Damorkestern” från 1988. Gudrun med triangeln är givetvis med, liksom studiomannen Arne. Bland gästerna märks en något förbryllad Jerry Williams som blir svarslös inför Kurts märkliga intervjuteknik. En som klarar Kurts djupintervjuer bättre är Malena Ivarsson. Två gäster till finns med: Ulf Dageby och Claes Eriksson som tolkar Jaques Brels bror Kjell Brel.

SVT2 Söndag 4 dec 2011 kl 18.00: 
Minnenas television: Lasse Brandeby