LG Electronics redovisar kvartalsförlust

LG Electronics redovisar för fjärde kvartalet en förlust på 256 miljarder won (362). Rörelseresultatet uppgick till minus 246 miljarder won (114).

Globalt sålde LG för 14.698 miljarder won (14.439) vilket var klart mer än det förväntade. LG spår en tillväxt med 8 procent på den globala mobiltelefonmarknaden i volym under 2011 till 1,4 miljarder enheter.

På mobilsidan uppgick intäkterna till 3.328 miljarder won och en rörelseförlust på 274 miljarder won efter leverans av 30,6 miljoner mobiltelefoner.

För att öka lönsamheten ligger fokus på lansering av smartphones i premiumklass och pekdatorer