Magic Radio Spectrum Solution

ZTE lanserar nu Magic Radio Spectrum Solution som stödjer utbyggnaden av GSM och LTE på samma band. Tekniken bidrar till att förstärka och effektivisera spektrumanvändning med upp till 50 procent.

–  Vi ser Magic Radio Spectrum Solution som en mycket viktig teknik i GSM/LTE co-spektrum scenarier och är övertygade om att det kommer underlätta och snabba på omfattande nätverksutbyggnader samt reducera kostnader, säger Thomas Granström, Sverigechef på ZTE.

Plattformen uppnår GSM/LTE dual mode i 900 och 1800 MHz-banden genom att utnyttja befintliga GSM-makrositer. Det leder till att operatörerna kan fortsätta att erbjuda rösttjänster över GSM-nätet och höghastighetsdata över LTE, samtidigt som de kan begränsa sina utbyggnads-, drift- och administreringskostnader.

ZTEs Magic Radio Spectrum Solution kombinerar två lösningar, Spectrum overlay och spectrum scheduling, som tillsammans kan förbättra spektrumeffektiviteten med upp till 50 procent.