Melodifestivalen 2011 – Ännu mera fakta

Årets scen består av en jättestor scenyta i ett plan som är 380 kvadratmeter.

Scengolvet innehåller mer LED-teknik än någonsin tidigare – 52 kvadratmeter, som består av fyra ton glas.

Nytt i årets scenografi är den så kallade ringen, som ramar in scenen, snett framåtlutad från taket. Det är det största scenelement som någonsin byggts för Melodifestivalen.

Ringen väger cirka tre ton.

Scenen och ringen är så stora att de inte fick plats att byggas i SVT:s stora monteringshall. De fick provbyggas i Annexet i Globen.

Ringen ramar in akterna och ger möjlighet till ljuseffekter som gör varje akt unik. Ringen innehåller även LED-element.

LED-väggen bakom scenen består av åtta skärmar som tillsammans är 6 x 15 kvadratmeter.

Det krävs 15 personer för att bygga scenen.

Totalt hänger det 52 ton teknik från taket i år och det är den högsta siffran någonsin. Det är så mycket att det i några av hallarna behöver så kallad ”ground support” för att det är så tungt.

Det krävs två lastbilar, 18 meter långa, enbart för att frakta scenen.

Det krävs totalt åtta lastbilar, 18 meter långa, för att frakta all teknik till Melodifestivalen.