MMS – Gemensam webb-TV och databas

MMS har nu tecknat avtal med de fyra TV-husen SVT, MTG, TV4 och Kanal5/ProSieben, om en gemensam mätning av webb-TV. Avtalet innebär att MMS installerar en enhetlig mätteknik i de fyra bolagens webb-TV-spelare, för att åstadkomma en samlad, jämförbar, transparent och kvalitetskontrollerad webb-TV-mätning. Som mätteknikleverantör har MMS valt Nedstat, efter en noggrann utvärderingsprocess. Utifrån den gemensamma mätningen skapar MMS en webb-TV-databas för alla deltagande sajter, liknande MMS ordinarie TV-tittarsiffror.

– De holländska TV-kanalerna har använt den här tekniken i två år för att göra topplistor för webb-TV-program, men MMS blir först med en gemensam, kvalitetssäkrad databas för webb-TV, säger MMS vd Pontus Bergdahl i pressmeddelandet.

MMS mätning ger data per film för alla deltagande sajter, samlade i en gemensam databas. Den nya tjänsten kompletterar på så sätt dagens övriga jämförande webb-mätningstjänster på den svenska marknaden: KIA Index som beskriver den totala trafiken för viktiga sajter i Sverige, och Orvesto Internet som ger en rik målgruppsinformation för en rad deltagande sajter.

– Vår ambition är att göra webb-TV mer TV-mässigt, med allt vad det innebär av jämförbarhet, transparens, kvalitetskontroll och förtroende, säger Pontus Bergdahl. Vi hoppas att få med både TV-kanaler och webb-TV-sajter utanför broadcastområdet.

MMS databas kommer inledningsvis att innehålla mätdata för varje program och klipp, och arbetet pågår för att även inkludera webb-TV-reklamspotar. Webb-TV-sifforna kan inte adderas till TV-tittarsiffrorna eftersom det är två olika metoder, men kommer att publiceras sida vid sida med TV-siffrorna. Mätningen kommer att börja rapporteras som fasta rapporter efter sommaren, och i slutet av året lanserar MMS verktyg för att göra egna analyser i databasen.

Projektet har föregåtts av en omfattande utvärdering av olika mätteknikbolag, i samarbete med kunderna. Under hösten 2009 taggade MMS flera av kundernas sajter med två konkurrerande mätbolag, och MMS analyserade resultaten.

– Det visade sig att det finns stora skillnaderna mellan hur olika mätteknikbolag mäter, särskilt för tittartid, men även när det gäller antal startade strömmar, säger MMS projektledare för webb-TV-mätning Mats Lindkvist. Vi är väldigt envisa på kvalitet, och det var bara Nedstat som levde upp till våra krav. Det är också ett stort plus att de har erfarenheten av att jobba med SKO, som är MMS motsvarighet i Holland.

På sikt är MMS ambition att koppla målgruppsinformation till mätningen genom att samarbeta med en internetpanel. MMS undersöker också möjligheten att med hjälp av datafusion göra det möjligt att analysera bland annat kombinerad räckvidd för webb-TV och traditionell TV.