Moderna Försäkringar använder oskäliga avtalsvillkor

Moderna Försäkringar använder oskäliga avtalsvillkor i sina produktförsäkringar för hemelektronik. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom.

Det innebär att försäkringsbolaget måste begränsa försäkringstiden till högst tolv månader och om produkten går sönder och byts ska försäkringen gälla även för ersättningsprodukten.

Moderna Försäkringar säljer produktförsäkringar i butiker för hemelektronik. Marknadsdomstolen anser att avtalsvillkoren för försäkringen är oskäliga på tre punkter. Den förskottsbetalade försäkringstiden är fem år, försäkringen gäller inte för ersättningsprodukten samt att premien inte återbetalas vid totalskada.

Moderna Försäkringar måste ändra de oskäliga avtalsvillkoren senast den 27 oktober i år.

– Domen är en stor framgång eftersom konsumenterna ges möjlighet att årligen ompröva sitt försäkringsbehov samt att försäkringen fortsätter att gälla även om produkten behöver ersättas, säger Konsumentombudsman Gunnar Larsson i pressmeddelandet.