MTG Sverige utökar antalet regioner för regional reklam på TV3

MTG Sverige utökar antalet regioner för regional reklam på TV3 från dagens sex regioner till 19 stycken under första kvartalet 2012. I samband med det slås säljorganisationerna för TV, radio och webb inom MTG Sverige ihop. Därmed skapas Sveriges första helt integrerade säljorganisation för etermedia och webb.

− I framtiden kommer samtliga våra säljare på MTG TV och MTG Radio kunna sälja alla annonslösningar. På den regionala marknaden märker vi alltmer att kunderna efterfrågar den här typen av lösningar och då är det helt rätt att vi formerar oss med kunden i centrum, säger MTGs Sverigechef Manfred Aronsson.

Den regionala annonsmarknaden i Sverige står för hälften av landets annonsinvesteringar, enligt siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM. TV, radio och webb är de medieslag som ökar mest regionalt, samtidigt som dagstidningar och direktreklam minskar. Nu möter MTG Sverige den ökade efterfrågan fullt ut och utökar antalet regioner för TV3 till 19 stycken, som kommer att harmonisera med MTG Radios försäljning och den regionala försäljningen på webben. Hela säljorganisationen inom både TV, radio och webb slås ihop och samtliga säljare kommer att kunna sälja alla tre medieslagen. Uppdelningen mellan regionala och nationella säljteam kommer dock att finnas kvar. Liksom Creative Sales, som redan arbetar med alla medieslag. Utökningen av antalet regioner kommer att träda i kraft under första kvartalet 2012. Då kommer också den nya organisationen att finnas på plats.

− Många pratar om mediehus, men få levererar verklig kundnytta genom mediehuslösningar. Vi vill skapa tydliga mervärden för våra annonsörer och för mediebyråerna. Det ska vara enklare, roligare, men framför allt effektivare att göra affärer med MTG huset. Vi sätter kundens behov i fokus, säger Manfred Aronsson.

Integrationen av säljorganisationerna börjar omedelbart med utbildning av samtliga avdelningar. I samband med sammanslagningen av säljorganisationerna tillsätts också tjänsten som Commercial Director för MTG Sverige, med ansvar för alla annonsintäkter inom MTG Radio och MTG TV. Joachim Nordlind, idag försäljningsdirektör MTG TV tillträder den befattningen och tar plats i MTG Sveriges ledningsgrupp. MTG Radios Försäljningsdirektör Tomas Bacoccoli tillträder tjänsten som vice Commercial Director MTG Sverige.

− Joachim och Tomas är erfarna säljare och mycket kompetenta ledare. De är helt rätt personer att tillsammans leda den stora nya organisationen, säger Manfred Aronsson.

Chef för den regionala försäljningen för radio, TV och webb blir Peter Ekmark, idag chef för regional försäljning på MTG TV. Martin Backman, regionchef på MTG Radio blir vice Chef regional försäljning. Chef för den nationella försäljningen blir Mats Nyman. Chef för Creative Sales är Therese Liljedahl.