MTG – Vinst över förväntningarna

MTG överträffade förväntningarna genom att leverera ett resultat för fjärde kvartalet före skatt på 741 miljoner kronor (-2.772). Här hade analytikerna räknat med ett resultat på 720 miljoner, enligt SME Direkt. Försäljningen var 12 procents ökning exklusive valutakursförändringar och 5 procent i rapporterad valuta.

Fjärde kvartalets försäljning uppgick till 3.618 miljoner (3.461).

– MTG har än en gång redovisat rekordresultat. Vi genererade en försäljningstillväxt på 12% exklusive valutakurseffekter under helåret 2010, som en följd av tillväxt på reklammarknaderna, fortsatt ökade reklammarknadsandelar och ett nettointag av abonnenter. Rörelseresultatet växte med 27% för helåret exklusive resultatandelar från intressebolag och poster av engångskaraktär under 2009, med en ökad rörelsemarginal på 15%. Detta tydliggör den påtagliga operativa effektiviteten i verksamheten, och våra verksamheter inom fri-TV Skandinavien och betal-TV Norden redovisade ökade helårsmarginaler på 25% respektive 18%, kommenterar vd och koncernchefen Hans-Holger Albrecht.