Ny distributionschef för TV4

Den 1 oktober tillträder David Österlund som ny distributionschef för TV4. David har en bred bakgrund från teknik- och distributionsområdet.

I TV4-Gruppens arbete med att utveckla betal- och reklamaffärerna på både befintliga och nya plattformar spelar distributionsfrågorna en viktig roll.

– På en allt mer komplex marknad blir distributionsfrågorna inom broadcastområdet allt viktigare. Att hitta en balans mellan traditionell tv-distribution, relativt nya distributionsformer som internet, men också helt nya distributionsformer och utveckla dessa är något jag ser fram mot med spänning och tillförsikt, säger David Österlund.

David Österlund har arbetat inom TV4-Gruppen i 14 år och kommer närmast från en roll som ansvarig för affärsutveckling inom distributionsområdet, där han bland annat arbetat med distributionfrågor och video-on-demand. Han har tidigare haft en rad chefsroller på tekniksidan, och tidigare arbetat som teknikansvarig för Eurosports nordiska verksamhet.

David Österlund kommer att rapportera till TV4-Gruppens planeringsdirektör Malte Andreasson, och ersätter Märta Rydbeck, som lämnar TV4 för att bli Head of Broadcast managed services på Ericsson.