Ny hotell-TV-lösning

Med LG ProCentric V kan hotell erbjuda sina gäster en informationskanal direkt i hotellrummens TV-apparater utan väldigt dyra investeringar. Gästen kan exempelvis hitta information om hotellet och dess omgivningar. Hotellet kan också uppdatera alla inställningar på TV:n på distans, utan att behöva besöka vartenda rum.

LG:s hotell-TV-lösning ProCentric V har funnits tillgänglig på den amerikanska marknaden under cirka ett år och tagit stora marknadsandelar på 1-3-stjärniga hotell. Nu lanseras systemet på den nordiska marknaden tillsammans med utvalda partners med stor erfarenhet av hotell-TV-system och som kan erbjuda kunderna en helhetslösning.

En informationskanal för gästen
LG ProCentric V är uppbyggt kring ett lättanvänt menysystem där hotellet kan lägga in information om hotellfaciliteter såsom restaurang, bar, spa eller sevärdheter som finns i omgivningarna. Detta ger hotellen möjligheter att öka sina intäkter på befintliga faciliteter och kan även möjliggöra intäkter från andra företag som vill marknadsföra sig mot hotellets gäster.

I systemet finns en användarvänlig kanalguide där gästen kan se vilka TV-kanaler hotellet erbjuder och som också gör det mycket enklare att hitta sina egna favoritkanaler.

För hotell med en stor andel internationella gäster kan informationen läggas in på flera språk. Gästen byter enkelt mellan de olika språken genom att klicka på landsflaggan. Samtliga större europeiska språk stöds idag, inklusive svenska och finska. Övriga nordiska språk kommer att stödjas från och med årsskiftet.

ProCentric V kan även användas för att strömma videoklipp, vilket kan utnyttjas både som ett sätt att göra reklam men även för att sända ut information som till exempel en säkerhetsfilm.

Förenklar administrationen för hotellen
För hotellen finns utökade administratörsfunktioner i ProCentric V. Vid behov av att exempelvis uppdatera kanalplaner i TV:n kan detta enkelt göras via systemet. En fil med kanalplanerna laddas upp på servern som sedan distribueras ut till alla TV-apparater som finns i RF-nätet.

I alla LG:s hotell-TV finns en funktion för välkomstbild. Denna bild visas i ca 4-5 sekunder när TV:n startas, innan TV-bilden kommer. Välkomstbilden är ett bra sätt att marknadsföra hotellet genom att till exempel lägga in hotellets logotyp. Välkomstbilden kan enkelt bytas ut via ProCentric V, för att varieras vid olika årstider eller – om hotellet abonneras av en större grupp i samma sällskap – för att hälsa gäster speciellt välkomna.

Kostnadseffektivt
Systemet använder det vanliga RF-antennätet för att distribuera ut informationen till TV-apparaterna. På det sättet behöver ingen dyr kabeldragning göras som i sin tur kan störa den vanliga verksamheten.

– Vi ser en klar trend att fler och fler hotell söker enklare alternativ till hotell-TV-system, där man vill kunna erbjuda en informationskanal till sina gäster och även ha funktioner som medger central administration av alla TV-apparater, säger Fredrik Lundqvist, nordisk produktspecialist för hotell-TV på LG Electronics. ProCentric V kan erbjuda allt detta till en bråkdel av vad traditionella system kostar.

ProCentric V är förberett för utökade funktioner som vädertjänster och elektroniska programguider. LG diskuterar just nu med flera leverantörer av detta och kommer under nästa år att kunna erbjuda utökade funktioner i ProCentric V.

Tillgänglighet
LG Procentric V finns tillgängligt på marknaden från och med nu via utvalda partners.