Ny prismodell för fasta nät

PTS styrelse beslutade nyligen att fastställa den reviderade prismodellen för fasta nät.

De nya priserna ska ge goda förutsättningar för konkurrens och utbyggnad av snabba bredbandsnät i hela landet.

Kommunikationsmyndigheten PTS har under 2010 och 2011 reviderat den kalkylmodell som myndigheten använder för att ta fram kostnadsorienterade priser i fasta nät. Arbetet har genomförts i nära samarbete med operatörerna på marknaden, och under våren har PTS samrått sina förslag med EU-kommissionen.

I dag har PTS styrelse beslutat att fastställa kalkylmodellen och riktlinjerna för prissättning, vilka ligger till grund för PTS tillsyn av att Telia Sonera håller kostnadsorienterade priser.

Målet med arbetet är att prissättningen hamnar på rätt nivå när Telia Sonera säljer tillträde till sitt nät i enlighet med de skyldigheter PTS beslutat om. Skyldigheterna omfattar produkter och tjänster i koppar- och fibernät. Syftet med skyldigheterna är att fler aktörer ska kunna konkurrera och erbjuda tjänster på bredbandsmarknaden, vilket ger förutsättningar för utbyggnad av framtidens snabba bre