Nya möjligheter för lokala sändningar i marknätet

Teracoms marksända tv-nät erbjuder nu programbolag en mer effektiv möjlighet att sälja lokal tv-reklam och sända lokalt anpassat innehåll.

Den nya tekniska lösningen som Teracom utvecklat innebär att fler kanaler än tidigare kan sända lokalt innehåll och även nå ett större antal geografiskt avgränsade områden. Programbolagen kan dessutom på ett mer flexibelt sätt välja sin egen lokala uppdelning, vilken varierar mellan 15- 30 områden i Sverige. Den nyutvecklade lösningen möjliggör dessutom att hd-kanaler kan regionaliseras.

Under våren 2012 kommer två av kanalerna i Teracoms marknät att utöka med flera lokala områden, samt flera hd-kanaler börja med att distribuera lokalt programinnehåll eller lokal tv-reklam.

– Vår nya lösning för lokal distribution av tv-signaler stärker marknätet som en effektiv plattform oavsett om det handlar om att nå fler annonsörer eller nå ut med ett för tittarna relevant innehåll, säger Stephan Guiance, vd Teracom.

Tjänsten innebär att fler programbolag på allvar kan ge sig in och konkurrera med landsortspressen om annonspengar och program med lokal anknytning. I februari förväntas den första fasen av nätet vara klart och den andra fasen i utbyggnaden sker under våren.