Nytt serviceavtal mellan Teracom och Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen och medieoperatören Teracom har tecknat ett serviceavtal gällande radiokommunikationssystemet S-70M. Avtalet omfattar avhjälpande underhåll på cirka 1000 stationer placerade runt om i hela Sverige.

S-70M är polisens och räddningstjänstens system för analog radiokommunikation. Systemet förvaltas av Rikspolisstyrelsen och nätet har nationell täckning. I maj inleder Teracom det nya serviceuppdraget med avhjälpande underhåll. Sedan tidigare finns ett avtal kring inplaceringar av utrustning i Teracoms infrastruktur och nu utökas alltså samarbetet.

– Vi känner oss trygga med valet av Teracom som leverantör. De är en stabil och långsiktig affärspartner, som har en hög grad av säkerhet i sin organisation, säger Thorsten Malmsjö på Rikspolisstyrelsen.

Avtalet, som löper över två år, omfattar felavhjälpning och reparation av utrustning i hela landet. Till det kan eventuella tilläggsbeställningar göras. Det kan exempelvis handla om att flytta eller bygga om befintliga stationer.

– Samarbetet med Rikspolisstyrelsen passar Teracom väldigt bra. Vi är vana vid att arbeta med kunder som har sin utrustning placerad över hela Sverige och behöver snabb felavhjälpning. Vår serviceorganisation är riggad för just den här typen av nationella uppdrag, säger Stephan Guiance, Sverigechef på Teracom.

För mer information kontakta:

Lotta Darlin, pressansvarig Teracom, 0708 – 91 21 07
Stephan Guiance, Sverigechef Teracom, 073 – 079 75 17
Thorsten Malmsjö, Rikspolisstyrelsen, 08 – 401 95 55