Nytt uppdrag: Om SVT:s täckningskrav

Regeringen ger oss i uppdrag att undersöka om det nuvarande täckningskravet för SVT:s marksändningar fortfarande är relevant i förhållande till företagets uppdrag att sända programtjänster till hela landet.

Vi ska lämna förslag på en lämplig nivå för täckningskravet i marknätet och, om det är motiverat, hur andra distributionssätt ska få användas för att uppfylla kravet att tv-sändningarna ska nå minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.