Planer för hdtv i marknätet

Radio- och TV-verket undersöker just nu möjligheterna att ge tillstånd för ett antal kanaler som vill sända hdtv i det digitala marknätet, som ägs och drivs av medieoperatören Teracom. Enligt planerna kan hdtv-kanalerna börja sända under senare delen av detta år. Vilka kanaler det blir skulle kunna bli känt i sommar.

Enligt verkets plan kommer kanalerna att sända med den senaste komprimeringsstandarden MPEG4 samt den senaste utsändningsstandarden DVB-T2. Detta för att effektivt utnyttja nätet och få plats med upp till åtta kanaler. DVB-T2-mottagare finns ännu inte på den svenska marknaden, men väntas finnas senare under året, både i boxar och inbyggda i tv-apparater.

Sveriges Television, som under ett antal år bedrivit testsändningar med en hdtv-kanal över Mälardalen, har meddelat att den kanalen slutar sända den 1 mars 2010. Anledningen är att de vill bereda plats i nätet för hdtv med den nya DVB-T2-tekniken. Sveriges Television kommer hos regeringen att söka tillstånd för två hdtv-kanaler och ambitionen är att dessa efter en tid når större delen av Sverige.

I det utkast till plan för hdtv som Radio- och TV-verket offentliggjort, sägs ingenting om att någon av de nuvarande kanalerna under de närmaste åren ska gå över till en ny teknik. Nya kanaler lanseras med den nya tekniken DVB-T2, men ingen av dagens kanaler slocknar.

Mottagare för den nya DVB-T2-tekniken kommer att vara fullt bakåtkompatibla, det vill säga den som har en mottagare med den senaste tekniken kan alltid se alla kanaler som sänder i marknätet.